Kapcsolat

  www.berzenceszoci.hu 
 7516 Berzence,
Szabadság tér 17.
igazgato@
berzenceszoci.hu
+36 82/546-131
Térképadatok
Térképadatok ©2017 Google
TérképadatokTérképadatok ©2017 Google
Térképadatok ©2017 Google

Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Együtt–Egymásért Szociális és Gyermekotthoni telephelyének energiahatékonysági fejlesztése

Azonosítószám:  KEOP-5.6.0/12-2014-0037

 • A jelen fejlesztési projekt tárgyát képező épületek: az SZGYF Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthoni telephelyének (7570 Barcs, Táncsics M. u. 22.  Hrsz: 532) 5 épülete.
 • Az elsődleges, közvetlen célcsoport az intézményben ellátottak. Az intézmény 120 férőhelyen biztosítja fogyatékos személyek ápolását, gondozását. Ellátotti körét alapvetően középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos személyek jelentik. Mivel szociális törvény hatálya alá tartozó gyermekotthoni részleggel is rendelkezik, ezért a 18 év feletti ellátottak mellett kiskorú fogyatékos személyek ellátását is biztosítják 0 éves kortól. A közvetett célcsoport az intézményben dolgozó 65, ezen belül 50 munkavállaló végez szakmai munkát.

A felújításban érintett épületek: 4 db ápolási egység, 1 mosoda-műhely

 • Meglévő épületrészek energiatakarékossá tétele:
 • Az épület homlokzatainak hőszigetelése:
  • Az épület oldalfalai a mai kor követelményeinek energetikailag nem felelnek meg. Szükséges a homlokzatokat új hőszigetelő rendszerrel történő kiegészítése. Ennek keretében EPS hőszigetelő réteg kerül a homlokzatra, illetve vtg XPS hőszigetelő réteg kerül a lábazatra az energetikai méretezés szerinti rétegvastagságokban..
 • Az épület zárófödém hőszigetelése:
  • A szükséges helyeken a meglévő födémszerkezetre új kőzetgyapot lemez hőszigetelés kerül kialakításra.
 • Nyílászárók cseréje
  • A jelölt helyeken a meglévő nyílászárók cserélésre kerülnek.

Az elfogadott tényleges támogatási összeg: 105 665 735 Ft